Chukotskiy Avtonomnyy Okrug • ロシア •

ウランゲリ島 Go to ウランゲリ島