Satkinsky District • Chelyabinskaya Oblast' • ロシア •

Thresholds Hydroelectric Station Go to Thresholds Hydroelectric Station