ニジニ・ノヴゴロド • Nizhegorodskaya Oblast' • ロシア •

Bolshaya Pokrovskaya street Go to Bolshaya Pokrovskaya street