Nizhegorodskaya Oblast' • Russia •

Nizhny Novgorod city

 Nizhegorodskaya Oblast':  Russia:  
 
 Nizhny Novgorod

Get the Adobe Flash Player to see this video. Go and click on the button "Agree and install now".: Nizhny Novgorod