Salzburg • Austria •

Getreidegasse

 Salzburg:  Austria:  
 
 Getreidegasse

Get the Adobe Flash Player to see this video. Go and click on the button "Agree and install now".: Getreidegasse