New Athos • Abkhazia • Georgia •

St. Panteleimon cathedral Go to St. Panteleimon cathedral