Volokolamsk • Moskovskaya Oblast' • Russia •

Yaropolets hydroelectric power station Go to Yaropolets hydroelectric power station