Chengdu • Sichuan • China •

Wuhou Temple Go to Wuhou Temple