Sergiyev Posad • Moskovskaya Oblast' • Russia •

Trinity Lavra of St. Sergius Go to Trinity Lavra of St. Sergius