Podolsk • Moskovskaya Oblast' • Russia •

Spassky church, Voronovo Go to Spassky church, Voronovo