Fergana Valley • Uzbekistan •

Shohimardon Go to Shohimardon city