Ostashkov • Tverskaya Oblast • Russia •

Shirkov pogost Go to Shirkov pogost