Serpukhov • Moskovskaya Oblast' • Russia •

Serpukhov fortress ruin Go to Serpukhov fortress ruin