Gorno-Badakhshan Autonomous Province • Tajikistan •

Sarez Lake Go to Sarez Lake