Yuzhno-Sakhalinsk • Sakhalinskaya Oblast\' • Russia •

Sakhalin regional museum Go to Sakhalin regional museum