Ostashkov • Tverskaya Oblast • Russia •

Ostashkov's Trinity cathedral Go to Ostashkov's Trinity cathedral