Volokolamsk • Moskovskaya Oblast' • Russia •

Manor Goncharova, Yaropolets Go to Manor Goncharova, Yaropolets