Beijing • China •

Launching a kite Go to Launching a kite