Vologodskaya Oblast • Russia •

Ferapontov Monastery Go to Ferapontov Monastery