Alexandria • Egypt •

Column of Pompeius Go to Column of Pompeius