Moskovskaya Oblast' • Russia •

Abramtsevo-Kudrino Wood Carving Go to Abramtsevo-Kudrino Wood Carving